5. Kredyty dla Firm

Ekspert DDF24 zapewnia szeroki dostęp do rozwiązań kredytowych pomagających sfinansować różnego rodzaju potrzeby – od poprawy płynności finansowej po duże inwestycje deweloperskie.

Kredyt na działalność bieżącą

 • kredyt obrotowy i kredyt w rachunku bieżącym- bieżące potrzeby; spłata zadłużenia w innym Banku
 • Kredyt w rachunku bieżącym – elastyczny dostęp do gotówki i możliwość jej wykorzystania w miarę potrzeb płatniczych, co pozwoli zagwarantować płynność finansową firmy
 • Kredyt płatniczy – pokrycie przejściowego niedoboru środków finansowych, dla posiadaczy czynnych rachunków bieżących
 • Karta kredytowa – bieżąca działalność Firmy (odroczony termin płatności do 56 dni)

Kredyt na działalność inwestycyjną

 • kredyt inwestycyjny- finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie majątku Klienta, np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości itd., a także na spłatę zadłużenia (kredytu inwestycyjnego) w innym banku. Finansowanie Biedronek; Inwestycje od tzw. „zera”

Kredyt gotówkowy

 • kredyt gotówkowy dla Firm-– finansowanie działalności przedsiębiorstwa; dowolny cel, np. otwarcie nowego punktu Sprzedaży; zrobienie zapasów po okazyjnej ocenie; modernizacja majątku (małe Inwestycje) – ważne: bez rozliczania FV.

Kredyt dla Rolników

 • Produkt jest przeznaczony dla osób prowadzących działalność rolniczą, w tym produkcję zbóż, sadowniczą hodowlaną lub działy specjalne produkcji rolnej (produkcja pieczarek, boczniaka, pomidorów, uprawa kwiatów etc). Daje możliwość skorzystania z max 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału pożyczki, w tym czasie klient płaci tylko raty odsetkowe.

 

Kredyt dla dewelopera

 • Finansowanie przedsięwzięć zmierzających do odtworzenia; modernizacji zwiększenia majątku trwałego
 • Finansowanie nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku, budowli
 • Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym – finansowanie bieżącej działalności firmy.

 

Leasing

 • W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy
 • niewielkie zaangażowanie własnego kapitału
 • optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa
 • możliwość rozliczenia podatku VAT.

 

PROFESJONALIŚCI

 •  produkt dla profesjonalistów, czyli przedstawicieli zawodów zaufania publicznego prowadzących działalność gospodarczą.
 • W ramach oferty dla profesjonalistów, klienci mogą otrzymać pożyczkę w kwocie od 10 tys. zł do 500 tys. zł bez zabezpieczenia. Proponujemy oferty z atrakcyjną marżą w wysokości od 1,95%  Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat. Oferta skierowana jest do przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, prowadzących działalność gospodarczą.

 

Refinansowanie zobowiązań firmowych

 • Szybkie/uproszczone  refinansowanie zobowiązań do 1M PLN z zabezpieczeniem bez dokumentów dochodowych – analiza na obecnej obsłudze zobowiązania – warunek – zobowiązanie musi być w obecnym Banku od 18 mies.
 • Szybkie/uproszczone  refinansowanie zobowiązań do 500 000 PLN  bez zabezpieczenia  bez dokumentów dochodowych – analiza na obecnej obsłudze zobowiązania – warunek – zobowiązanie musi być w obecnym Banku od 18 mies.
 • Standardowe refinansowanie zobowiązań firmowych na dokumentach dochodowych z zabezpieczeniem i bez zabezpieczenia do wysokości zdolności kredytowej

Nasze usługi są bezpłatne. Zapraszamy na spotkanie z Ekspertem.

3